3.Bölgesel Kalkınma Konferansı

Konferans Çağrısı / Conference Call


Bölgemiz ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, sürdürülebilir kalkınma alanında yaşanan gelişmeler, bu gelişmelere ne ölçüde uyum sağladığımız ile daha sağlıklı bir kalkınma için yapılması gerekenlerin tespiti konularında bölgesel kalkınma uygulamalarının değerlendirilmesi gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Fırat Kalkınma Ajansının faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri) iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı ile bölgesel kalkınma alanında çalışmalarda bulunan bilim adamları, uygulamacılar ve üniversiteler dışındaki araştırmacılar buluşturularak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine ve bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır. Bu amaçlara yönelik olarak ilki 2011 yılında Malatya’da, ikincisi 2013 yılında Elazığ’da, üçüncüsü 2015 yılında Bingöl’de gerçekleştirilen konferansımızın dördüncüsü ise Munzur Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tunceli’de gerçekleştirilecektir. Konferansta sunulan bildirilerden seçilenler Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ve International Journal of Pure and Applied Sciences dergilerinde yayınlanacaktır.

 

Sizleri de bu çerçevede 21- 23 Eylül 2017 tarihlerinde Tunceli’de gerçekleştireceğimiz 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansına davet etmekten mutluluk duyarız.

The assessment of regional development practices about developments in the field of sustainable development; to which extent we comply with these developments and determination of actions to be taken for a healthier development in order to contribute to our region and our country's development have been gradually gaining more importance. The International Regional Development Conference held every two years in the TRB1 Region of the Fırat Development Agency (Bingöl, Elazığ, Malatya and Tunceli) contributes to the exchange of ideas and the establishment of a road map by bringing scientists, practitioners and researchers out of the universities together in the field of regional development. For this purpose, the first of our conference was held in Malatya in 2011, the second in Elazığ in 2013, the third in Bingöl in 2015, and the fourth of our conference will be held in Tunceli in cooperation with Munzur University and Fırat Development Agency. The selected papers presented at the conference will be published in the Journal of Social Sciences of Munzur University and International Journal of Pure and Applied Sciences.

 

In this context, we are pleased to invite you to this 4th International Regional Development Conference in Tunceli on the 21-23th of September, 2017.


Konferans Başkanları / Conference Chairs

 

Yrd. Doç. Dr. Ekrem AKBULUT
Munzur Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü
Munzur University,
Technology Transfer Office Coordinator

Mesut ÖZTOP
Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
General Secretary of Fırat Development Agency

DUYURULAR / ANNOUNCEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorlar